POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2013, 52, 4
US3 – wielofunkcyjna kinaza serynowo-treoninowa alfaherpeswirusów
US3 – a multifunctional serine-threonine kinase of alphaherpesviruses

autorzy: D. Lesiak, A. Brzozowska, K. Bieńkowska-Szewczyk, A. D. Lipińska


329
Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część I: Wirusy DNA
Viral infections of the central nervous system. Part I: DNA viruses

autorzy: S. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk


343

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część II: Wirusy RNA
Viral infections of the central nervous system. Part II: RNA viruses

autorzy: S. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk


349

Udział ludzkiego cytomegalowirusa w mechanizmach karcynogenezy glejaka wielopostaciowego
The role of human cytomegalovirus in mechanisms of glioblastoma muliforme carcinogenesis

autorzy: M. Wiciński, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, B. Malinowski, A. Michalska, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, T. Kornatowski, A. Czeczuk, G. Grzegorz


355

Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie
Mechanisms of heavy metals resistance in bacteria

autorzy: E. Oleńska, W. Małek


363

Rola arylamidazy leucynowej w wirulencji Candida albicans
The role of leucine arylamidase in the virulence of Candida albicans

autorzy: M. Staniszewska, M. Bondaryk, W. Kurzątkowski


373

Ekstremofile – mikroorganizmy z przeszłością i z przyszłością
Extremophiles – microorganisms with the past and the future

autorzy: A. Zabłotni, A. Dziadosz


381

Bioremediacja związków ropopochodnych oraz szlaki ich biodegradacji
Bioremediation of petroleum compounds and their biodegradation pathways

autorzy: M. Mendrycka, K. Mucha, S. Stawarz


397


PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

Metody fluorescencyjnego barwienia komórekw badaniach stanu fizjologicznego bakterii
Fluorescence-based methods of cell staining in physiological state studies of bacteria

autorzy: M. Olszewska, Ł. Łaniewska-Trokenheim


409

Zastosowanie testu Amesa do oceny aktywności mutagennej zanieczyszczeń gleby
The application of the Ames test to the evaluation of the mutagenic activity of soil’s pollutants

autorzy: P. Jadczyk, B. Kołwzan


419

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 


 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web