POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2013, 52, 3
Epidemiologia zakazen Streptococcus pyogenes, struktura klonalna populacji i antybiotykooporność
Epidemiology of Streptococcus pyogenes infections, clonal structure population and antibiotic resistance

autorzy: K. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz


223
Immobilizacja komórek - znaczenie biomedyczne
Cell immobilization - biomedical significance

autorzy: Z. Bakuła, R. Stachowiak, J. Wiśniewski,
L. Granicka, J. Bielecki233

Choroba niedokrwienna serca a zakazenia bakteryjne Helicobacter pylori i Chlamydophila pneumoniae – rola białek szoku cieplnego i zjawisko mimikry antygenowej
Coronary heart disease versus Helicobacter pylori and Chlamydophila pneumoniae bacterial infections – the role of heat shock proteins and the phenomenon of antigenic mimicry

autorzy: A. Matusiak, M. Chmiela


247

autorzy: E. Nikonorow, A. Baraniak, M. Gniadkowski


261
Immunoprofilaktyka zakazen Campylobacter
Anti-Campylobacter immunoprophylaxis

autorzy: P. Łznzewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka


273
Konstrukcja szczepionek podjednostkowych z wykorzystaniem komórek Salmonella enterica jako nosnika heterologicznych genów
Subunit vaccine construction using Salmonella enterica cells as a carrier of heterologous genes

autorzy: P. Łznzewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka


281
Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne
Characterization of fungi of the Malassezia genus. I. Microbiological and immunological aspects

autorzy: T. Jagielski, E. Rup, A. B. Macura, J. Bielecki


295
Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. II. Aspekty kliniczne
Characterization of fungi of the Malassezia genus. II. Clinical aspects

autorzy: E. Szczuka, N. Makowska, A. Kaznowski


307
Charakterystyka genotoksyn CDT (cytolethal distending toxin)
Characterization of CDT (cytolethal distending toxin) genotoxins

autorzy: P. Kobierecka, A. Wyszynska, E. K. Jagusztyn - Krynicka

315

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 


 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web