POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2013, 52, 2
Mikrobiologiczny rozkład kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych
Microbiological degradation of cinnamic acid and its hydroxyl-derivatives

autorzy: D. Wojcieszyńska, K. Hupert - Kocurek, U. Guzik


135
Polio – zagadkowy wirus
Polio – a mysterious virus

autorzy: Ł. Kuryk, M. Wieczorek, B. Litwińska


143

Wirusy paragrypy w aspekcie zakażen wirusowych osób po przeszczepach szpiku lub płuc
Human parainfluenza viruses as the cause of viral infectionsin patients after stem cells or lung transplantation

autorzy: E. Abramczuk, K. Pancer, B. Litwińska


153

Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne
Probiotics – technological and manufacturing aspects

autorzy: Monika Jach, Renata Łoś, Maciej Maj, Anna Malm


161
Oporność Staphylococcus aureus na glikopeptydy
Resistance of Staphylococcus aureus strains to glycopeptides

autorzy: K. Szymanek -Majchrzak, A. Młynarczyk, G. Młynarczyk


171
Metagenom – zródło nowej informacji o mikroorganizmach glebowych
Metagenome – a new source of information about soil microorganisms

autor: J. Kozdrój


185
Wystepowanie i chorobotwórczość dla człowieka potencjalnie toksynotwórczych maczugowców – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i Corynebacterium pseudotuberculosis
The occurrence and pathogenicity of potentially toxinogenic corynebacteria – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans and Corynebacterium pseudotuberculosis

autor: A. A. Zasada


201
Molekularne metody identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus
Molecular methods for the identification of bacteria from the genus Staphylococcus

autorzy: E. Szczuka, N. Makowska, A. Kaznowski


211

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 


 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web