POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2013, 52, 1
Molekularne podłoże oddziaływań pomiędzy Borrelia burgdorferi, kleszczem i kręgowcem
Molecular interactions between Borrelia burgdorferi ticks and mammals

autorzy: D. Lewandowski, A. Urbanowicz, M. Figlerowicz


9
Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych
Cytomegalovirus – problems due to congenital infection

autorzy: M. Dunal, A. Trzcińska, J. Siennicka


17

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe: podstawy technologii, jej ograniczenia i potencjalne zastosowania
Microbial fuel cells: rationale, limitations and potential applications of the technology

autorzy: K. Markowska, A. M. Grudniak, K. I. Wolska


29

Budowa, regulacja i znaczenie czynników wirulencji szczepów S. agalactiae
The structure, regulation and the importance of S. agalactiae virulence factors

autorzy: M. Łysakowska, M. Bigos, M. Wasiela


41
Mikrosporydia: oportunistyczne patogeny ludzi
Microsporidia – opportunistic pathogens of humans

autor: M. Bednarska


53
Szlak sygnalizacyjny cAMP u sinic
cAMP signaling pathway in Cyanobacteria

autorzy: A. Domańska, M. Godlewski


65
Promieniowce – występowanie i wytwarzanie związków biologicznie czynnych
Actinomycetes – occurrence and production of biologically active compounds

autorzy: J. Solecka, J. Ziemska, A. Rajnis z, A. Laskowska, A. Guśpiel


83
Rola czynników zakaźnych w chorobach neurodegeneracyjnych
Role of infections factors in neurodegenerative diseases

autorzy: M. Wiciński, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, B. Malinowski, E. Grześk, A. Michalska


93
Mimiwirus APMV, mamawirus oraz jego wirofag – budowa i charakterystyka
APMV, Mimivirus mamavirus and its virophage – structure and characteristic

autorzy: B. Tokarz - Deptuła, J. Śliwa - Dominiak, M. Kubiś, W. Deptuła


105
Koproskopowe metody ilościowe w weterynaryjnej diagnostyce parazytologicznej zastosowanie i problemy w szacowaniu ich skuteczności
Coproscopical quantitative methods in the parasitological diagnosis – the use and problems with estimation of their efficiency

autorzy: M. Kochanowski, J. Karamon, J. Dąbrowska, T. Cencek


111

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 


 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web