POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2012, 51, 4
Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka
Human Microbiome Project – influence of gut microbiota on human physiology and health

autorzy: J. Olszewska, E. K. Jagusztyn-Krynicka


243
Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle programu badań Human Microbiome Project
Role of microbiota in Crohn’s disease induction in the light of studies of Human Microbiome Project

autorzy: A. Franczuk, E. K. Jagusztyn-Krynicka


257

Dwuskładnikowe systemy regulacyjne ziarenkowców Gram-dodatnich i ich rola w tworzeniu biofilmu
The role of two-component regulatory systems of Gram-positive cocci
in biofilm formation

autorzy: A. Nowak, S. Tyski


265

Wewnątrzkomórkowe bakterie względnie chorobotwórcze w zakażeniach górnych dróg oddechowych i ucha
Intracellular opportunistic bacteria in upper respiratory tract and ear infections

autor: E. A. Trafny


277
Czynniki wirulencji Staphylococcus aureus zależne od bakteriofagów
Phage-related virulence factors of Staphylococcus aureus

autorzy: W. M. Helbin, K. Polakowska, J. Międzobrodzki


291
Zakażenia okołoporodowe o etiologii Streptococcus agalactiae
Perinatal infections caused by Streptococcus agalactiae

autorzy: M. Bigos, M. Łysakowska, M. Wasiela


299
Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część I – wstępna dekontaminacja i dezynfekcja
Medical instrument preparation for surgical procedures. Part I – initial decontamination and disinfection

autorzy: B. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska


309
Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część II – sterylizacja i reprocesowanie
Medical instrument preparation for surgical procedures. Part II – sterilisation and reprocessing

autorzy: B. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska


315
Typowanie bakteriofagowe w diagnostyce pałeczek Salmonella Enteritidis występujących w Polsce
Phage typing in the diagnostic of Salmonella Enteritidis occurring in Poland

autorzy: B. Dera-Tomaszewska, E. Tokarska-Pietrzak

323

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2011 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web