POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 275-285
http://www.pm.microbiology.pl

 

ROLA BAKTERII W BIOGEOCHEMICZNYM CYKLU ARSENU

Łukasz Drewniak, Aleksandra Skłodowska

Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Miecznikowa l, 02-009 Warszawa, tel.: (+22) 5541 005,
fax: (+22) 5541 006, e-mail: asklodowska@biol.uw.edu.pl

Wpłynęło w kwietniu 2007 r.

1. Wstęp. 2. Rozpowszechnienie arsenu w środowisku. 3. Mikrobiologiczne transformacje arsenu. 3.1. Biometylacja organicznych związków arsenu. 3.2. Redukcja arsenianów - mechanizmy oporności. 4. Procesy redoks - oddychanie tlenowe (utlenianie) i beztlenowe (redukcja). 4.1. Dysymilacyjna redukcja arsenianów. 4.2. Mikrobiologiczne utlenianie arseninów. 5. Biogeochemiczny obieg arsenu. 6. Podsumowanie

The role of bacteria in biogeochemical cycle of arsenie

Abstract: Arsenie is widely distributed in the Earth's crust and is one of the most toxic elements. It is found in soil and natural minerals and it, therefore, may enter the atmosphere and water. Arsenie can exist in four valence states (-3, O, +3, +5) and in a number of organie and inorganic forms. Organie forms are less harmful than the inorganic ones and arsenite [As(III)] is more toxic then arsenate [As(V)]. Some prokaryotes may use arsenie compounds for energy generation (either as electron donors or acceptors), whereas other are only resistant to arsenie. These microbes play an important role in speciation and mobilization of arsenie in nature. The review of microbial arsenie metabolism and the potential role of microbes in the biogeochemical cycle of arsenie are presented in this paper.

1. Introduction. 2. Arsenie in the environment. 3. Microbial transformation of arsenie. 3.1. Biomethylation of organie arsenie compounds. 3.2 Reduction of arsenate-resistance mechanism. 4. Redox reaction - aerobic (oxidation) and anaerobic (reduction) respiration. 4.1 Dissimilatory reduction of arsenate. 4.2 Microbial arsenite oxidation. 5. Biogeochemical cycle of arsenie. 6. Summary

Słowa kluczowe: arsen, toksyczność, oporność, mikroorganizmy, obieg
                          biogeochemiczny
Key words: arsenie, toxicity, resistance, microorganism, biogeochemical cycle
 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster