POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 263-273
http://www.pm.microbiology.pl

 

MECHANIZMY OPORNOŚCI
PAŁECZEK ACINETOBACTER SPP.
NA ANTYBIOTYKI b-LAKTAMOWE


Marcin Zmudziński, Eugenia Gospodarek

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 81, 585 44 80, e-mail: kiemikrob@cm.umk.pl

Wpłynęło w czerwcu 2005 r.

1. Wprowadzenie. 2. Antybiotyki aktywne wobec pałeczek Acinetobacter spp. 3. Antybiotykoterapia złożona w leczeniu zakażeń wywołanych przez pałeczki Acinetobacter spp. 4. b-laktamazy pałeczek Acinetobacter spp. 4.1. Klasa A b-laktamaz. 4.2. Klasa B b-laktamaz. 4.3. Klasa C b-laktamaz. 4.4. Klasa D b-laktamaz. 5. Zmiana białek wiążących penicyliny. 6. Zmiana przepuszczalności osłon komórkowych. 7. Wypływ („efflux") antybiotyków z wnętrza komórki. 8. Podsumowanie

Mechanisms of resistance to b-lactams in Acinetobacter spp.

Abstract: Acinetobacter spp. has emerged as a serious nosocomial pathogen in many countries mainly due to its resistance to b-lactams, which are the most frequently used antibiotics. These bacteria appears to have a propensity for developing antibiotic resistance extremely fast. Many mechanisms of resistance to b-lactams have been identified in this species. Acinetobacter spp. is responsible for the production of all classes of b-lactamases. The most important b-lactamases are cefalosporinases, which are C class b-lactamases, A class b-lactamases, OXA enzymes, which are D class b-lactamases and B class b-lactamases also known as metallo-b-lactamases. ESBL, related to the narrow spectrum TEM and SHV type b-laktamases, have not yet been detected m Acinetobacter spp. The only type of ESBL identified in this agent were non-TEM and non-SHV type ESBL: PER, VEB and CTX-M. Acinetobacter spp. all produce OXA-type b-lactamases that hydrolyze carbapenems OXA-23, OXA-24, OXA-25, OXA-26, OXA-27, OXA-40, OXA-51 and OXA-58, which have already been identified and described. Other mechanisms include alteration of PBPs and the reduction of penetration rate across the outer membrane. Combination of these two mechanisms with the production of OXA-type b-lactamases or with class C cephalosporinases can lead to resistance to carbapenems. The reduced expression of PBPs or loss of some outer membrane proteins are related to the increased MIC of carbapenems. Efflux pump system does not appear to influence the resistance to b-lactams. The most active agents against Acinetobacter spp. in this group are imipenem, meropenem, ampicillin or cefaperazon with sulbactam and colistin. Combination therapy can be effective in patients with severe infections caused by multidrug resistant strains of Acinetobacter spp.

1. Introduction. 2. The most active agents against Acinetobacter spp. 3. Combination therapy in treating infections caused by Acinetobacter spp. 4. b-lactamases in Acinetobacter spp. 4.1. Class A b-lactamases. 4.2. Class B b-lactamases. 4.3. Class C b-lactamases. 4.4. Class D b-lactamases. 5. Alterations of penicillin-binding proteins. 6. Efflux pump system. 7. Loss of outer membrane proteins. 8. Summary

Słowa kluczowe: Acinetobacter, b-laktamowe antybiotyki, b-laktamazy, PBP
Key words: Acinetobacter, b-lactam antibiotics, b-lactamases, PBP
 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster