POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 223-235
http://www.pm.microbiology.pl

 


CHARAKTERYSTYKA BIAŁEK DSB
ORGANIZMÓW PROKARIOTYCZNYCH


Anna Maria Łasica, Anna Staroń, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

Zakład Genetyki Bakterii, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Miecznikowa l, 02-096 Warszawa,
e-mail: kjkryn@biol.uw.edu.pl

Wpłynęło w grudniu 2006 r.

1. Wstęp. 2. Charakterystyka elementów systemu Dsb E. coli. 2.1. Szlak utleniania - DsbA i DsbB. 2.2. Szlak redukcji/izomeryzacji - DsbC, DsbD i DsbG. 2.3. Dodatkowe elementy szlaku redukcji/izomeryzacji - CcmG (DsbE) i DsbF. 3. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych do białek bakterii gramdodatnich. 3.1. Bacillus subtilis i Bacillus brevis. 3.2. Staphylococcus aureus. 3.3. Mycobacterium tuberculosis. 4. Podsumowanie

Characterization of prokaryotic Dsb proteins

Abstract: Many periplasmic proteins of Gram-negative pathogens which contain two or more cysteine residues gain their proper structure as a result of an insertion of disulfide bridges. The process is facilitated by a Dsb (disulfide bond) family of the redox proteins. In eukaryotes, disulfide bond formation and isomerization is catalyzed in the endoplasmic reticulum by protein disulphide isomerase (PDI) and related proteins, whereas in Gram-negative prokaryotes the process takes place in the bacterial periplasm. Among the disulfide oxidoreductases the most extensively studied are those of E. coli which generate two separate, non-interacting pathways functioning in the periplasmic space: oxidative pathway (DsbA, DsbB) and isomerization pathway (DsbC, DsbD, DsbE, DsbG). They have been characterized through a combination of genetic and biochemical approaches. This review focuses on the pathways of disulfide bond formation and isomerization in bacteria, taking Escherichia coli as a general model. It also describes recent findings concerning disulfide bond formation in Gram-positive bacteria, which do not have a periplasm.

1. Introduction. 2. Characterization of E. coli Dsb proteins. 2.1. Oxidation pathway - DsbA and DsbB. 2.2. Reduction/isomerization pathway - DsbC, DsbD and DsbG. 2.3. Additional elements of the reduction/isomerization pathways - CcmG (DsbE) and DsbF. 3. Disulfide bond formation in Gram-positive bacteria. 3.1. Bacillus subtilis and Bacillus brevis. 3.2. Staphylococcus aureus. 3.3. Mycobacterium tuberculosis. 4. Summary

Słowa kluczowe: dsb, fałdowanie białek, mostki dwusiarczkowe, szlaki utleniania
                          i redukcji/izomeryzacji
Key words: dsb, protein folding, disulfide bonds, oxidation and reduction/isomeri-
                  
zation pathways
 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster