POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 222
http://www.pm.microbiology.pl

 

Fundacja na Rzecz Polskiej Mikrobiologii
przypomina, że

termin składania wniosków o przyznanie naukowego stypendium wyjazdowego mija z końcem grudnia każdego roku.
Regulamin przyznawania stypendium wyjazdowego opublikowany został w Postępach Mikrobiologii w roku 2002 (tom 39, zeszt 4). 

  

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster