POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 222
http://www.pm.microbiology.pl

 


Informacja dla Autorów prac drukowanych w Postępach Mikrobiologii

      Uprzejmie informujemy PT Autorów PM, że zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z dnia 6 lutego 2007 roku nastąpi zmiana w zasadach przyjmowania prac do druku w naszym piśmie. Autorzy manuskryptów proszeni są (od zeszytu numer 1/2008) o wnoszenie opłat (za każdy artykuł 250 PLN) na konto Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: Bank BPH S.A. 53 1060 0076 0000 3200 0105 5596.
      Otrzymanie przez Redakcję pracy wraz z kopią potwierdzenia wpłaty jest warunkiem uruchomienia procedury wydawniczej. Do dowodu wpłaty należy dołączyć (na osobnej kartce) informacje zawierające tytuł pracy, nazwisko autora korespondencyjnego oraz dane do wystawienia faktury VAT (NIP, adres instytucji lub osoby fizycznej).
      W przypadku niedopuszczenia pracy do druku zwrot opłaty dokonany będzie przez księgowość PTM


Redakcja




 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster