POST. MIKROBIOL.,
2007, 46, 3, 203-210
http://www.pm.microbiology.pl

 

ZAKAŻENIA LUDZKIM PARWOWIRUSEM B19

Tomasz Dzieciątkowski1, Agnieszka Tomaszewska2,
Anna Majewska1, Mirosław Łuczak1

1Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Akademia Medyczna w Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, tel. (22) 622 00 28, e-mail: dzieciatkowski@wp.pl
2Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Wpłynęło w styczniu 2007 r.


1. Wstęp. 2. Rumień zakaźny (erythema infectiosum). 3. Zespół „rękawiczek i skarpetek". 4. Zakażenia u kobiet ciężarnych. 5. Hematologiczne następstwa zakażenia parwowirusem B19. 5.1. Przemijające przełomy aplastyczne. 5.2. Aplazja czystoczerwonokrwinkowa. 5.3. Neutropenia, małopłytkowość i pancytopenia po zakażeniu parwowirusem B19. 6. Diagnostyka zakażeń B19. 7. Podsumowanie

Infections with human parvovirus B19

Abstract: Human parvovirus B19 belonging to the genus Erythrovirus is the only parvovirus known to be a human pathogen. Parvovirus B19 has extreme tropism for human erythroid progenitor cells and causes a variety of diseases in humans with outcomes ranging from symptomatic to severe, such as chronic anemia in immunocompromised patients. The virus may be transmitted to susceptible individuals via respiratory secretions, plasma-derived products and also transplacentally from the infected mother to the fetus during pregnancy which may result in hydrops fetalis, abortion or stillbirth. It is also presumable that B19-induced immune dysfunction can predispose to infection with other pathogens, although little is known about the effects and consequences of mixed infections of B19 and other infectious agents. The aim of this paper is the presentation of current knowledge about parvovirus B19 infections and also commonly used diagnostic procedures.

1. Introduction. 2. Erythema infectiosum. 3. „Gloves and socks" syndrome. 4. Parvovirus B19 infections in pregnancy. 5. Haematological consequences of parvovirus B19 infection. 5.1. Transient aplastic crisis. 5.2. Pure red cell aplasia. 5.3. Neutropenia, thrombocytopenia and pancytopenia in B19 infections. 6. Diagnostics of B19 infections. 7. Summary

Słowa kluczowe: parwowirus B19, rumień zakaźny, przełom aplastyczny,
                          nieimmunologiczny obrzęk płodu
Key words: parvovirus B19, erythema infectiosum, aplastic crisis, non-immune
                          hydrops fetalis

 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster