POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3, 221-231
http://www.pm.microbiology.pl

 

ROLA I ZNACZENIE RECEPTORÓW
TOLL - PODOBNYCH W ODPORNOŚCI

Wiesław Deptuła, Beata Tokarz-Deptula, Paulina Niedźwiedzka
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin,
tel. 0-91 4441605
e-mail: kurpl3@sus.univ.szczecin.pl

Wpłynęło w maju 2005 r.

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka i występowanie TLR. 3. Udział TLR w odporności. 4. Rola TLR w zakażeniach bakteryjnych. 5. Znaczenie TLR w infekcjach wirusowych. 6. Podsumowanie

The role and importance of TLRs (Toll-Like Receptors) in immunity

Abstract: Thirteen TLR have been described and characterized, including their structure and the way in which they act. The most typical molecular patterns of pathogens (PAMP) have been described, specifically linked to various TLRs. The role and effect of TLR on immune system have been discussed, including involvement of the receptors in infections and other illness.

1. Introduction. 2. The characteristics and occurrence of TLR. 3. The role of TLR in immunity. 4. The role of TLR in bacterial infections. 5. The role of TLR in viral infections. 6. Summary

Słowa kluczowe:  TLR, wzorce molekularne patogenów - PAMP
Key words:  TLR, pathogen molecular patterns - PAMP

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster