POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3, 209-220
http://www.pm.microbiology.pl

 

MOLEKULARNE DETERMINANTY
WIRULENCJI LISTERIA MONOCYTOGENES
I. PATOGENEZA LISTERYJNA. CZYNNIKI WIRULENCJI:
BIAŁKA POWIERZCHNIOWE UCZESTNICZĄCE
W ADHEZJI DO KOMÓREK GOSPODARZA

Olga Anna Osińska, Tomasz Jagielski i Jacek Bielecki
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii UW
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa,
tel. 22 5541312
mail: olgos@biol.uw.edu.pl

1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka L. monocytogenes. 3. Listerioza. Patogeneza i obraz kliniczny. 4. Wewnątrzkomórkowy cykl rozwojowy L. monocytogenes. 5. Białka biorące udział we wczesnych etapach patogenezy. 5.1. Internaliny. 5.2. Białko p60. 5.3. Inne adhezyny

Molecular determinants of Listeria monocytogenes virulence
I. Listerial pathogenesis. Determinants of pathogenesis: surface proteins taking place in adhesion to the host cells


Abstract: Listeria monocytogenes is a facultative intracellular parasite. Virulent strains of L. monocytogenes are able to invade, survive and multiply within both non-professional phagocytic host cells such as hepatocytes, epithelial cells and professional phagocytes like macrophages. Host cell infection begins with the internalization of the bacteria by a process similar to phagocytosis. Several bacterial gene products have been suggested to have roles in the early stage of pathogenicity of L. monocytogenes. Many secreted polypeptides, such as listeriolysin O, phospholipase C, proteases, siderophores and toxins are necessary for full activity to cause disease by L. monocytogenes. However, in the early stages of microbial infection proteins like internalins, p60 and p104 proteins play an important role in virulence of Listeria monocytogenes. Presented work demonstrates the role of these proteins and molecular mechanisms of early stages of pathogenesis caused by Listeria monocytogenes strains.

1. Introduction. 2. General characteristics of L. monocytogenes. 3. Listeriosis. Pathogenesis and clinical picture. 4. Intracellular life cycle of L. monocytogenes. 5. The proteins taking place in early stages of pathogenesis. 5.1. Internalins. 5.2. p60 protein. 5.3. Other adhesines

Słowa kluczowe:  adhezyny, cykl życiowy, Listeria monocytogenes, listerioza
Key words:  adhesins, life cycle, Listeria monocytogenes, listeriosis

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster