POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3, 169-182
http://www.pm.microbiology.pl

 

MECHANIZMY SEKRECJI BAKTERII GRAM-UJEMNYCH
- SYSTEM SEKRECJI I I III TYPU

Ewa Karwicka, Adrianna Raczkowska, Katarzyna Brzostek
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii UW,
00-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1
e-mail: kbrzostek@biol.uw.edu.pl

Wpłynęło w 2006 r.

1. Wstęp. 2.1. Typ sekrecji. 2.1. Mechanizm sekrecji I typu na przykładzie a-hemolizyny E. coli. 2.2. Regulacja sekrecji I typu u E. coli. 2.3. Rola w patogenezie. 2.3.1. Toksyny RTX posiadające zdolność do tworzenia porów w błonach biologicznych. 2.3.2. Białka RTX nie tworzące porów w błonach biologicznych. 2.3.3. Białka nie należące do rodziny RTX. 2.4. Występowanie systemów sekrecji I typu. 3. III Typ sekrecji. 3.1. Charakterystyka funkcjonalna systemów sekrecji. 3.2. Sygnały sekrecji. 3.3. Budowa aparatu sekrecyjnego III typu. 3.4. Regulacja sekrecji III typu. 3.5. Rola w patogenezie. 3.6. Filogeneza systemów sekrecji III typu. 4. Podsumowanie

Secretion systems of Gram-negative bacteria - Type I and III

Abstract: This article is the second part of the review of the secretion pathways of Gram-negative bacteria. Secretion systems have been separated into two classes depending on the involvement of GSP (general secretory pathway) in the secretion of proteins (virulence factors) from the bacterial celi. This review (part II) describes the type I and the type III system, exemplified by the secretion of Yop proteins in Yersinia spp., used by pathogenic bacteria to deliver virulence factors into host cells. The export of substrates occurs directly across the inner and outer membranes and does not include periplasmic intermediates. The role of secretion machineries and secreted proteins in the virulence of pathogens is described.

1. Introduction. 2. Type I secretion system. 2.1. The a-hemolysin secretion mechanism in E. coli. 2.2. Regulation of secretion in E. coli. 2.3. Role in pathogenesis. 2.3.1. Pore-forming RTX toxins. 2.3.2. Non-pore-forming RTX toxins. 2.3.3. Non-RTX protein family. 2.4. Distribution of Type I secretion system. 3. Type III secretion system. 3.1. Functional characteristic. 3.2. Secretion signals. 3.3. Structure of Type III secretion apparatus. 3.4. Regulation of Type III secretion. 3.5. Role in pathogenesis. 3.6. Phylogeny of Type III secretion systems. 4. Summary

Key words:  pathogenesis, secretion, Type I Secretion System, Type III
                  Secretion System
Słowa kluczowe:  patogeneza, sekrecja, system sekrecji I typu, system
                  sekrecji III typu

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster