POST. MIKROBIOL.,
2005, 44, 3, 211-226
http://www.pm.microbiology.pl

 

ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM
- EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Bożena Bukowska, Jarosław Walory

Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Zespół Badań Mikrobiologicznych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa;
tel. (22) 841-40-71 w 206, e-mail: walory@cls.edu.pl

Wpłynęło w grudniu 2004 r.

1. Wstęp. 2. Zmiany w systematyce. 3. Charaterystyka rodziny Anaplasmataceae. 4. Środowisko naturalne. 5. Epidemiologia. 6. Znaczenie kliniczne rodziny Anaplasmataceae. 6.1. Zakażenia u ludzi. 6.2. Zakażenia u zwierząt. 7. Diagnostyka Anaplasma phagocytophilum. 7.1. Hodowla. 7.2. Testy serologiczne. 7.3. Diagnostyka molekularna. 8. Leczenie. 9. Prewencja. 10. Badania w Polsce. 11. Podsumowanie

Anaplasma phagocytophilum - epidemiology, diagnostics and therapy

Abstract: Anaplasma phagocytophilum is an etiological agent of human anaplasmosis (human granulocytic ehrlichiosis), an emerging tick-bome zoonosis occuring in the Europe and the United States. This is obligate intracellular parasite. The paper presents actual problems in epidemiology, diagnostics and therapy of this relatively rare pathogen.

1. Introduction. 2. Modification in taxonomy. 3. Description of the genera Anaplasmataceae. 4. Natural habitats. 5. Epidemiology. 6. Clinical significance. 6.1. Infection of human. 6.2. Infection of animals. 7. Diagnostics. 7.1. Culture. 7.2. Serological tests. 7.3. Molecular diagnostics. 8. Treatment. 9. Prevention. 10. Study in Poland. 11. Summary

Słowa kluczowe: Anaplasma phagocytophilum
Key words:          Anaplasma phagocytophilum, (HGE)


 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster