POST. MIKROBIOL.,
2005, 44, 1, 84
http://www.pm.microbiology.pl

 

NAGRODA IM. PROF. KAZIMIERZA BASSALIKA I WYRÓŻNIENIA
KOMITETU MIKROBIOLOGII PAN
ZA NAJLEPSZE PRACE Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII
OPUBLIKOWANE W ROKU 2003

 

     W sobotę, 4 grudnia 2004 r., w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas 7-ej konferencji "Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii" wręczono po raz pierwszy w historii Komitetu Mikrobiologii PAN (KM PAN) nagrodę naukową im. prof. Kazimierza Bassalika oraz wyróżnienia Komitetu - zarówno nagrodę, jak i wyróżnienia, przyznano za wyróżniające się prace opublikowane w 2003 r. przez autorów polskich, a wykonane całkowicie w krajowych placówkach naukowo-badawczych.

     Na podstawie wniosku Komisji Nagród, KM PAN przyznał nagrodę im. prof. K. Bassalika, współtwórcy i pierwszego przewodniczącego KM PAN w latach 1952-1960, za pracę: "The Aspergillus nidulans metR gene encodes a bZIP protein which activates transcription of sulphur metabolism genes"; Molecular Microbiology (Blackwell Publ. Ltd), 2003, 49: 1081-1094, wykonaną przez zespół prof. Andrzeja Paszewskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (w składzie: R. Natorff, M. Sieńko, J. Brzywczy, A. Paszewski).

Komitet wyróżnił ponadto dwie prace:

(i) A. Mazur, J.E. Król, M. Marczak, A. Skorupska. (2003): "Membrane topology of PssT, the transmembrane protein component of the type I exopolysaccharide transport system in Rhizobium legominosarum bv. trifolii strain TAI"; Journal of Bacteriology (ASM), 185: 2503-2511,
(ii) I. Mruk, T. Kaczorowski (2003): "Genetic organization and molecular analysis of the EcoYIII restriction-modification system of Escherichia coli E1585-68 and its comparison with isospecific homologs"; Applied and Environmental Microbiology (ASM) 69: 2638-2650.

W imieniu komitetu gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
 

Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
Członek KM PAN
Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody im. prof. K. Bassalika

Prof. dr hab. Marek Niemiałtowski
  Przewodniczący KM PAN

 
 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster