POST. MIKROBIOL.,
2004, 43, 3, 321-339
http://www.pm.microbiology.pl

MUTAGENNE I KARCYNOGENNE
METABOLITY TWORZONE
PRZEZ MIKROFLORĘ
JELITA GRUBEGO CZŁOWIEKA

 

Adriana Nowak, Zdzisława Libudzisz

1. Jelitowa flora bakteryjna zdrowego człowieka. 2. Znaczenie i funkcje mikroflory jelitowej. 3. Karcynogenne metabolity w jelicie grubym człowieka. 3.1. Aglikony flawonoidowe. 3.2. Indole, fenole, krezole i skatole. 3.3. N-nitrozozwiązki (NOC). 3.4. Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA). 3.5. Fekapentaeny (FP). 3.6. Drugorzędowe kwasy żółciowe. 3.7. Barwniki azowe. 4. Anty-mutagenne i antykarcynogenne działanie bakterii fermentacji mlekowej. 5. Podsumowanie

 

Mutagenic and carcinogenic metabolites formed by human clonic flora

 

Abstract: The human colon is host to a diverse range of bacteria with number of species reaching 400-500. This population plays a significant role in intestinal metabolism of dietary substrates and in human health. Some of products of this metabolism are associated with mutagenesis and carcinogenesis of the colon. There are several bacterial anzymes involved in carcinogens formation including: b-glucuronidase, b-glucosidase, b-galactosidase, urease, azoreduktaze and nitroreduktaze. These enzymes are engaged in dietary metabolism in the gut releasing toxic metabolites such as: phenol, indols, aromatic, amines, cresols, flavonoid aglycones, N-nitroso compounds and secondary bile acids. Probiotics are alive cultures of lactic acid bacteria which have a range of healthful effects for human. Although there are strong indications that probiotics may posses cancer preventive proper-ties, the strict mechanism of their action is still unknown

 

1. Normal gut flora of healthy human. 2. Significance and function of intestinal microflora. 3. Carcinogenic metabolites in human colon. 3.1. Flavonoid aglycones. 3.2. Indols, phenols, cresols and skatoles. 3.3. N-nitroso compounds (NOC). 3.4. Heterocyclic aromatic amines (HCA). 3.5. Fekapentaenes. 3.6. Secondary bile acids. 3.7. Azo dyes. 4. Antimutagenic properties of lactic acid bacteria. 5. Summary

 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 171/173
90-924 Łódź
e-mail: adriana_nowak13@wp.pl, tel. 0-42 631-34-75, 0-694-384-462
e-mail: libudzis@p.lodz.pl, tel. 0-42 636-36-39

 

 

Wpłynęło w grudniu 2003 r.
 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster