POST. MIKROBIOL.,
2004, 43, 3, 285-296
http://www.pm.microbiology.pl

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI
HYDROLAZY SOLI ŻÓŁCI
U BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS

 

 

 

Małgorzata Ziarno

 

1. Wstęp. 2. Funkcja hydrolazy soli żółci. 3. Występowanie aktywności hydrolazy soli żółci u Lactobacillus. 4. Wpływ hydrolazy soli żółci na przemiany żółci. 5. Wpływ hydrolazy soli żółci na cholesterol. 6. Oznaczanie aktywności hydrolazy soli żółci. 7. Zmienność genotypowa. 8. Podsumowanie

 

The significance of bile salts hydrolase activity of bacteria from Lactobacillus genus

 

Abstract: Lactobacilli are detected in large number in human and animal living environment and gastrointestinal tracts. Although bile salts hydrolysis in intestinal tract is known, the significance of this activity is not still well understood. This review describes current knowledge on bile salts hydrolase detected in bacteria from Lactobacillus genus, on genotypic factors influencing on its activity and on the impact of this activity on bile and cholesterol metabolisms in host gut.

 

1. Introduction. 2. Function of bile salts hydrolase. 3. Appearance of bile salts hydrolase activity at Lactobacillus. 4. Impact of bile salts hydrolase on bile metabolism. 5. Impact of bile salts hydrolase on cholesterol. 6. Determination of bile salts hydrolase activity. 7. Genotypic changeability. 8. Conclusion

 

Słowa kluczowe:BSH, dekoniugacja, hydrolaza soli żółci, Lactobacillus, sole żółci

Key words:bile salt hydrolase, bile salts, BSH, deconjugation, Lactobacillus

 

Zakład Biotechnologii Mleka, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Wydział Technologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 c
02-787 Warszawa
tel./fax. (22) 853-09-12
e-mail: ziarno@alpha.sggw.waw.pl

Wpłynęło w maju 2003 r.
 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster