POST. MIKROBIOL.,
2004, 43, 3, 231
http://www.pm.microbiology.pl

 

 

doc. dr hab. Piotr Cegłowski
(1947-2002)

   W dniu 11 czerwca 2004 roku zmarł Piotr Cegłowski, Dyrektor do Spraw Naukowych Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Biochemii Drobnoustrojów tegoż Instytutu. Piotr Cegłowski był jednym z najczynniejszych członków polskiej wspólnoty mikrobiologów, Jego śmierć jest stratą dla całego naszego środowiska. W Postępach Mikrobiologii żegnamy doc. dr hab. Piotra Cegłowskiego tekstem autorstwa dwu Jego bliskich współpracowników. Żegnamy tu Osobę będącą współtwórcą polskiej szkoły biologii plazmidów.

Piotr Cegłowski urodził się 26.07.1947 roku w Warszawie. Tu podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1970 roku uzyskał tytuł magistra biologii. Po studiach został asystentem w Zakładzie Genetyki Molekularnej, późniejszym Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanym przez prof. dr W.T. Dobrzańskiego i tu uzyskał tytuł doktora w 1979 roku. W 1996 roku habilitował się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie początkowo kierował pracownią a potem Zakładem rozwijając nowy kierunek badawczy - genomikę plazmidów.

 

Jacek Bardowski, Włodzimierz Zagórski

 
 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster