POST. MIKROBIOL.,
2003, 42, 3, 351-352
http://www.pm.microbiology.pl

 

 

KOMUNIKAT I
XXV JUBILEUSZOWY ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Bydgoszcz 23-25 września 2004

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


      Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ma zaszczyt organizować po raz pierwszy w historii mikrobiologii polskiej XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Cieszymy się bardzo z możliwości przyjęcia Państwa w prastarym grodzie założonym przez Kazimierza Wielkiego nad Brdą, a obecnie wskutek rozwoju urbanistycznego położonym również nad Wisłą.
      Debata naukowa odbywać się będzie z udziałem znakomitych specjalistów w sesjach plenarnych, referatowych, plakatowych i satelitarnych (firmowych), w trakcie których przedstawione zostaną ważne problemy współczesnej mikrobiologii. Dodatkową sposobnością edukacyjną będzie program wystaw, który tradycyjnie wzbogaca Zjazd.
      Tematyka Zjazdu stwarza szansę integracji przedstawicieli różnych specjalności mikrobiologicznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Jesteśmy przekonani, że będzie to znakomita okazja do wymiany własnych doświadczeń i skonfrontowania ich ze współczesnymi standardami postępowania.
      Jesteśmy dumni, że Bydgoszcz została wybrana przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów na gospodarza XXV Jubileuszowego Zjazdu PTM. Bydgoszcz, Toruń, Chełmno - bogate w zabytki, rezerwat archeologiczny Biskupin ze zrekonstruowanym drewnianym grodem z przed 3000 lat, a także urokliwe Bory Tucholskie i jeziora województwa kujawsko-pomorskiego czekają na Państwa przyjazd.
      Chcielibyśmy, aby XXV Jubileuszowy Zjazd PTM był nie tylko dużym wydarzeniem naukowym, ale również towarzyskim i kulturalnym, oraz aby pozostawił niezapomniane wspomnienia.

      Otwarta brama w herbie Bydgoszczy oznacza, że już oczekujemy przyjazdu wszystkich członków i sympatyków PTM.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy oczekując na Państwa przyjazd,
z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego XXV Jubileuszowego Zjazdu PTM

Dr hab. Eugenia Gospodarek, prof, nadzw. AM

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
  dr hab. Eugenia Gospodarek, prof, nadzw. AM
Z-ca przewodniczącej:
 
dr n. med. Agnieszka Mikucka
Sekretarz:
 
mgr Beata Ulatowska
Członkowie:
 
dr n. med. Jolanta Powierska-Czarny
  mgr Anna Bieńkowska
  mgr Katarzyna Jachna-Sawicka
  mgr inż. Agnieszka Kaczmarek
  mgr Iwona Kania
  mgr Ewa Kruszyńska
  mgr Anna Michalska
  mgr inż. Dorota Mikołajczyk
  mgr Maria Szymankiewicz (Zakład Mikrobiologii, Centrum Onkologii)
  mgr Patrycja Zalas
  lek. med. Krzysztof Gierlotka
  lek. med. Marcin Żmudziński
  Benedykta Sikorska-Juszczuk
  Barbara Wardalska

 

Katedra i Zakład Mikrobiologii
Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
tel.: (052) 5854480, 5854047, 5853609, fax.: 5854002
e-mail: zjazdptm@amb.bydgoszcz.pl: www.zjazdptm.amb.bydgoszcz.pl

 

WAŻNE DATY
1. Zgłoszenie wstępne 15.XII.2003 r.
2. Komunikat II:
(dotyczy osób, luty 2004 r., które wstępnie zgłoszą udział w Zjeździe)
3. Opłaty rejestracyjne 31.111.2004 r.
4. Streszczenia komunikatów 3 LIII.2004 r. (forma przygotowania - w komunikacie II)

OPŁATA REJESTRACYJNA

Orientacyjna opłata rejestracyjna

Przed

31.11.2004 r.

Po

31.11.2004 r.

W czasie trwania

Zjazdu

Członkowie PTM

300,00 zł

350,00 zł

400,00 zł

Pozostali uczestnicy

400,00 zł

450,00 zł

500,00 zł

Osoby towarzyszące

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster