POST. MIKROBIOL.,
2003, 42, 3, 301-317
http://www.pm.microbiology.pl

 

ODPOWIEDŹ
LEUKOCYTÓW GOSPODARZA
NA ANTYGENY BAKTERYJNE

 

Justyna Stanisławska, Bożenna Interewicz,
Waldemar L. Olszewski

 

 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie. 2. LPS i jego wpływ na komórki układu immunologicznego. 3. Budowa i aktywność biologiczna peptydoglikanu (mureiny). 4. Inne składniki osłon bakteryjnych o właściwościach antygenowych. 5. Immunogenne właściwości DNA. 6. Mimikra molekularna i jej rola w etiologii chorób. 7. Podsumowanie

 

Immune response of host leukocytes for bacterial antigens

Abstract:   The immune system has traditionally been divided into innate and adaptive components. The innate immunity refers to the primary immunity against diseases. The innate immune response develops first and then activates the adaptive immune response. The innate components recognize only some antigens. These structures are referred to as pathogen-associated molecular pattern (PAMP), for example: lipopolisaccharide - LPS, peptidoglycan - PGN, lipoteichoic acid - LTA, bacterial DNA. Some bacterial antigens show similarity with host structures. This phenomenon is called molecular mimicry and it is one of the important pathogenic factors of microorganisms.

1. Introduction. 2. Effects of lipopolysaccharide on immune cells. 3. Composition and biological activity of peptidoglycan. 4. Others components of bacterial cell wall and their antigenic properties. 5. Immunologie properties of DNA. 6. Molecular mimicry. 7. Conclusions

 

Zakład Chirurgii Transplantacyjnej Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. (022) 6086406, (022) 60864 10 lub (022) 6685316

 

Wpłynęło w lutym 2003 r.

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster