POST. MIKROBIOL.,
2003, 42, 3, 284
http://www.pm.microbiology.pl

 

 

 

Od Redakcji

Uprzejmie informujemy, że nowe zasady kształtowania nomenklatury endonukleaz restrykcyjnych oraz metylotransferaz zostały opublikowane w Nucleic Acids Research 2003, 31: 1805-1812. Przy pisaniu prac prosimy o korzystanie z zawartych tam informacji

 

 

 

 

 

 

 

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj
AcrobatReader

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster